Regionalny Punkt Informacyjny nt. gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju Innowacyjności MŚP (FG POIG)

Zapraszamy do Regionalnego Punktu Informacyjnego nt. gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju Innowacyjności MŚP (FG POIG).

Gwarancję można uzyskać na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla nowych kredytów udzielanych banki współpracujące w ramach programu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie funduszu skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie spłaty kredytu, a jednocześnie spełniają kryteria wymagane dla gwarancji de minimis oraz jedno z poniższych kryteriów stanowiących o innowacyjności przedsiębiorcy:

1.zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,

2. jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,

3. uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,

4. w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji,

5. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30%,

6. w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność B+R co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,

7. w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.

 

PARAMETRY GWARANCJI FG POIG

- Brak prowizji za udzielenie gwarancji

- Maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 PLN;

- Zakres gwarancji BGK - nie więcej niż 60% kwoty kredytu;

- Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;

- Maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Przedsiębiorca wszelkie formalności realizuje w banku, w którym składa wniosek o kredyt. Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego dostępna jest w 10 bankach tj: Alior Bank S.A., Bank BPH S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millenium S.A., PKO Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank polski S.A., SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze.

 

Regionalny Punkt Informacyjny nt. gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju Innowacyjności MŚP (FG POIG) (Województwo Śląskie):

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Ul. Wincentego Pola 27 pokój 0-18 (domofon nr 5)

Katarzyna Kuboś katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl 32 335 85 09

 

Więcej informacji o gwarancjach:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-w-ramach-funduszu-gwarancyjnego-dla-rozwoju-innowacyjnosci-msp-fg-poig/

 


Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE

tel: 032 335 85 09

Wszystkie dane »

Obserwatorium działa w ramach:

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistyczych
TechnoPark Gliwice

Kanał YouTube

Nasz FanPage