Ruszyła rekrutacja na szkolenie Rola i znaczenie informacji przestrzennej (GIS) w zadaniach Samorządu Terytorialnego

Ruszyła rekrutacja na kolejne bezpłatne szkolenie dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego! Szkolenie pt. „Rola i znaczenie informacji przestrzennej (GIS) w zadaniach  Samorządu Terytorialnego"!

Obserwatorium Specjalistyczne ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” prowadzi cykl szkoleń skierowany do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenia organizowane są w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i mają na celu  podniesienie kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności pracowników JST w zakresie stosowania narzędzi ICT.

ROLA I ZNACZENIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W ZADANIACH

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, dyskusji oraz pracy słuchaczy w grupach. Główny nacisk położony jest na rozumienie zagadnień i zastosowania praktycznego.

Moduł 1 -Informacja przestrzenna (GIS) w e-samorządzie. Zaprezentowanie możliwości wykorzystani informacji przestrzennej w celu wspomagania sprawnego zarządzania jednostką samorządową dzięki wykorzystaniu Systemów Informacji Przestrzennej, jak i  zwiększające zakres i jakość usług świadczonych drogą elektroniczną (e-usługi), co z kolei przekłada się na polepszenie komunikacji samorządów z mieszkańcami i inwestorami.

Moduł 2 -Otwarte dane i możliwości ich wykorzystania. Omówienie działań prowadzonych z wykorzystaniem gromadzonych w samorządach danych, w tym danych przestrzennych. Dostosowanie i przetwarzanie w celu publikacji i udostępniania (np. przez geoportale), możliwości ich pozyskiwania z innych źródeł oraz wykorzystania tzw. „otwartych danych” dla własnych potrzeb i celów.

Moduł 3 -Rola i znaczenie informacji przestrzennej (GIS) w zadaniach  Samorządu Terytorialnego .Praktyczne aspekty wdrażania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w samorządach, zasady przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie, od opracowania studiów wykonalności, szacowania kosztów wdrożeń, aż do skutecznego ubiegania się o unijne środki finansowe w obecnej perspektywie finansowania, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Śląskie”.

Zapraszamy do zarejestrowania się na szkolenie.

Formularz rekrutacyjny uczestników (rekrutacja do 24.09.2015 r., do godz. 15:00)

Uwaga: O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają osoby, które zapisują się po raz pierwszy w ramach Projektu.

Dokumenty do wglądu

Termin i miejsce szkolenia

28.09.2015 r. (poniedziałek) 8:00-15:30 - Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" ul. Wincentego Pola 27, sala komputerowa 1-15

Szkolenie „Rola i znaczenie informacji przestrzennej (GIS) w zadaniach  Samorządu Terytorialnego”

Harmonogram szkolenia:

08:00 - 08:30 Rejestracja uczestników

08:30 - 10:00 Szkolenie

10:00 - 10:20 Przerwa kawowa

10:20 - 12:00 Szkolenie

12:00 - 12:30 Przerwa obiadowa

12:30 - 14:00 Szkolenie

14:00 - 14:10 Przerwa kawowa

14:10 - 15:30 Szkolenie


Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE

tel: 032 335 85 09

Wszystkie dane »

Obserwatorium działa w ramach:

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistyczych
TechnoPark Gliwice

Kanał YouTube

Nasz FanPage